สหรัฐเสี่ยงเส้นตายผิดนัดชำระหนี้หลังเจรจาเพดานหนี้ถึงทางตัน | 24 พ.ค. 66

830