“Gulf Binance” พร้อมบุกตลาด Q4 ปีนี้ หลังคว้าใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

1808

Gulf Binance Co., Ltd. (Gulf Binance) บริษัทร่วมทุนระหว่าง Binance และ Gulf Innova Co., Ltd. (Gulf) ได้ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ www.binance.com ว่า บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังของประเทศไทยแล้ว และพร้อมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Gulf Binance จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเปิดศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) พร้อมกับการเป็นนายหน้าซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ตามใบอนุญาตที่ได้รับ โดยคาดว่าแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลของ Gulf Binance จะสามารถเปิดตัวในประเทศไทยได้ประมาณช่วงไตรมาส 4 ปี 2023

ประกาศของ Gulf Binance ยังระบุด้วยว่า การร่วมทุนครั้งนี้เป็นการรวมเอาความเชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ Binance มาผสานความแข็งแกร่งกับ Gulf ซึ่งเป็นบริษัทระดับองค์กรใหญ่แถวหน้าของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมการเติบโต และมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ชาวไทย

โดยนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมทุนในปี 2565 Binance และ Gulf ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งศูนย์ซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด การได้รับใบอนุญาตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของ Gulf Binance ในการดำเนินการตามข้อกำหนด

Richard Teng หัวหน้าภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ MENA ของ Binance กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับ Gulf Binance ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ตลาดคริปโทฯมีความเฟื่องฟู แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเปิดรับเทคโนโลยี Blockchain

“Gulf Binance มีเป้าหมายที่จะแสดงศักยภาพของเทคโนโลยี Blockchain อย่างเต็มที่ ผู้ใช้สามารถคาดหวังการเข้าถึงบริการที่เชื่อถือได้และได้รับการควบคุมซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด”