“หอการค้าไทย” เผย “ก้าวไกล” เตรียมเข้าหารือประเด็นเศรษฐกิจ 31 พ.ค.66

477

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าฯ ได้รับการประสานจากทีมงานพรรคก้าวไกลว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และผู้บริหารพรรคก้าวไกล เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อเสนอของหอการค้าฯในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

โดยหอการค้าฯ ได้เตรียมหยิบยกประเด็นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ทั้งแนวทางการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ที่ภาคเอกชนเห็นด้วย แต่ยังกังวลเรื่องกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณว่าจะล่าช้าและจัดทำได้ทันในปีนี้หรือไม่ เพราะจะกระทบต่อเม็ดเงินที่ควรจะกระจายลงสู่แผนงานโครงการต่าง ๆ ในทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่พรรคก้าวไกลได้เสนอเป็นนโยบายหลักไว้ 450 บาท/วันว่าในมุมมองของหอการค้าฯ มีความคิดเห็นและมีแนวทางต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร เพราะในช่วงที่ผ่านมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมุมมอง ตลอดจนประเด็นการปรับโครงสร้างต้นทุนค่าพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ที่หอการค้าฯ เตรียมหารือและเสนอแนวทางเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ และค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้

นอกจากนั้นยังจะมีการพูดคุยเกี่ยวข้องกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การขับเคลื่อน EEC เพื่อดึงดูดการลงทุน การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกนักลงทุนจากต่างประเทศ การค้าชายแดนและค้าผ่านแดน การส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหาร และ BCG & ESG การสนับสนุนผู้ประกอบการ และ Startup ไทยด้านนวัตกรรม ข้อเสนอของสมาคมการค้า และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่

“วันนี้ความท้าทายของเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องเร่งแก้ไข แม้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว แต่หลายฝ่ายยังมีข้อกังวลถึงความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วหรือไม่ หอการค้าฯ จึงอยากฝากให้ทุกฝ่ายสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เกิดความราบรื่น เพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤติเศรษฐกิจและกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”