SUC กว่า 40 ปีบนเส้นทางธุรกิจ จาก “ซิปวีนัส” สู่ธุรกิจลงทุนรอบด้าน

1435

“สหยูเนี่ยน” อาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่า “ซิปวีนัส” เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่า แต่วันนี้ สหยูเนี่ยน หรือเจ้าของ ซิปวีนัส ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจซิปแบบเดิมอย่างเดียวแล้ว เพราะมีการเปลี่ยงแปลงโครงสร้างธุรกิจให้กระจายหลากหลายมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง จนบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) หรือ SUC ครองตำแหน่ง บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2023 กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค*

“สหยูเนี่ยน” เริ่มธุรกิจในปี 2504 โดยมีธุรกิจเริ่มแรกของกลุ่มสหยูเนี่ยน เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายซิปรูด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “วีนัส” ต่อมาบริษัทได้ก้าวไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านสิ่งทอ มีการเติบโตเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าในแขนงสิ่งทอที่ครบวงจร นอกจากนี้ยังขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยก่อตั้งบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กว่า 40 ปี บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในธุรกิจหลายด้านหลายสาขา และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการตลาด สามารถยืนหยัดดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และเจริญเติบโตจนบรรลุความสำเร็จ เป็นกลุ่มบริษัทที่เข้มแข็ง ก้าวขึ้นมาอยู่ในฐานะกลุ่มบริษัทธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2565 ซึ่งคำนวณตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวนเงิน 1,086.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.72 % เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 601.25 ล้านบาท

โครงสร้างธุรกิจปัจจุบันของ สหยูเนี่ยน มีทั้ง ธุรกิจสิ่งทอ , ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ , ธุรกิจการค้าทำด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้ง Hardware และ Software , ธุรกิจพลังงาน , ธุรกิจโรงแรม ภายใต้ชื่อ HILTON HUA HIN RESORT & SPA และ ธุรกิจโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลนวเวช และ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์

ช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมาแม้ธุรกิจจะได้รับผลกระทบ แต่ภายใต้วิกฤตก็ยังมีโอกาสเพราะธุรกิจยาง ต้องเร่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางยืดจากความต้องการหน้ากากอนามัยที่มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้สหยูเนี่ยน มียอดขายเติบโตกว่าเป้าหมายในช่วงนั้น  ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหยูเนี่ยน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกรอบแนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภายใต้ค่านิยมหลักคือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

อ่าน 300 Best Public Companies 2023 คลิก https://moneyandbanking.co.th/2023/40442/

*การจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (Best Public Companies of The Year 2023)
เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรกและมีผลประกอบการที่แสดงกำไร รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีผลประกอบการที่แสดงกำไร จำนวน 140 บริษัท โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565