ตลท.เปิดให้เทรด “หุ้น TSF” 12-20 มิ.ย. ก่อนเพิกถอนจากตลาด 21 มิ.ย.66

609

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บมจ.ทริซิกตี้ไฟร์ (TSF) เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566

โดยผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TSF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.66 เป็นต้นไป