“ARUN PLUS” ร่วมทุน “CATL” ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ Cell-to-Pack ในไทย 3.6 พันลบ. คาดเดินสายผลิตภายในปี 67

931

CATL บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันจัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Cell-To-Pack (CTP) ในไทย เดินหน้าผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท กรอบการลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท พร้อมเดินสายการผลิตภายในปี 2567

นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด พร้อมด้วย Mr. Ni Zheng, Executive president of overseas car business, and CEO of Japan & Korea affiliate, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL) ลงนามสัญญาร่วมจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ CTP ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นที่งาน Shanghai International Automobile Industry Exhibition สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิต EV ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตภายใต้ความร่วมมือกับ CATL ผู้นำในระดับสากลด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ EV ที่ยั่งยืน ท่ามกลางความยินดีของทั้งสองฝ่าย

นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง Arun Plus กับ CATL ในครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่อย่างครบวงจร ด้วย CATL เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Battery Value chain) ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตแบตเตอรี่ ไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือในวันนี้จะนำไปสู่ก้าวต่อไปที่สำคัญในการสร้างให้เกิด Battery Ecosystem ในอนาคตด้วยเช่นกัน”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นของ Arun Plus 100% และมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ สถานีบริการน้ำมันมากกว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์บริการยานยนต์ภายในสถานีบริการน้ำมัน โดยร่วมมือกับ Start Up เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุน Mobility และ Lifestyle ในอนาคต เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 Arun Plus ได้ร่วมกับ Honhai Precision Industry Co., Ltd หรือ FOXCONN ก่อตั้งบริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด เพื่อดำเนินการผลิต EV รองรับความต้องการที่สูงขึ้นทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

โดยจะเริ่มเดินสายการผลิตในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 50,000 คันต่อปี และจะเพิ่มเป็น 150,000 คันในปี 2573 ซึ่งการก่อตั้งโรงงานผลิต EV ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการก่อตั้งโรงงานแบตเตอรี่ CTP ในครั้งนี้ และในอนาคต Arun Plus ยังศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับ CATL เพื่อนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ของ CATL มาใช้ในประเทศ อาทิ เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Swapping) เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ (Battery Recycling) เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าของ CATL (CATL Integrated Intelligent Chassis : CIIC) พร้อมทั้งจะศึกษาแนวทางในการเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในอนาคต นายเอกชัยเสริม