โฆษก รบ.เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค.66 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 12 เดือน สูงสุดรอบ 39 เดือน

800

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลจากการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามนโยบายเปิดประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งผลของมาตรการต่างๆได้ผลิดอกออกผล

โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่าปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 55.0 เป็น 55.7 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 39 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ตลอดจนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่คึกคักทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.2 52.8 และ 64.2 ตามลำดับ ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนเมษายน ที่อยู่ในระดับ 49.4 52.0 และ 63.6 ตามลำดับ

“สะท้อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์เข้าเป้า ตรงจุดแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจจึงยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ที่เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 10 และสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ ที่ได้ช่วยประชาชนมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการเดินหน้าต่อ สร้างงาน สร้างอาชีพและช่วยประคับประคอง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรและประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง”