CHOW ไถ่ถอนหุ้นกู้ครบ 1,140 ลบ. D/E ลดเหลือ 0.31 เท่า มองธุรกิจพลังงานทดแทนโตต่อเนื่อง

412

นายปรมัตถ์ จุฬวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งสองชุด CHOW212A และ CHOW213A มูลค่ารวม 1,140 ล้านบาททั้งจำนวนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to Equity) ลดลงมาอยู่ที่ระดับเพียง 0.31 เท่า

หลังจากนี้จะเห็นการเติบโตของธุรกิจในเครือ CHOW อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มพลังงานทดแทนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับแรงหนุนมาจากต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ โดยตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการส่งออก และภาคเอกชนรายใหญ่จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทั้งมาตรการด้านภาษีในกลุ่มภาคธุรกิจ และโครงการการรับซื้อไฟฟ้าตามมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff: FiT) อัตรารับซื้ออยู่ที่ 2.20 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี ในภาคครัวเรือน ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ Solar Rooftop เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดย CHOW มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยกว่า 80 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 150 เมกะวัตต์ในปีนี้ และล่าสุดได้รับงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟให้กับลูกค้าแบบ Private PPA เพิ่มขึ้นอีก 15 เมกะวัตต์จากภาคเอกชนรายใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากที่บริษัทได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการในประเทศไทย และโครงการในต่างประเทศ

นายปรมัตถ์กล่าวอีกว่า ปี 2566 จะเป็นอีกปีทองทางธุรกิจของ CHOW จากที่มีฐานทุนแข็งแกร่ง สามารถขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำ นอกจากนี้บริษัทยังมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความสามารถ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและ supply chain ที่แข็งแกร่งทำให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในราคาที่แข่งขันในตลาดได้อย่างคล่องตัว ซึ่งความพร้อมเหล่านี้จะทำให้ CHOW สามารถขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง