“NAMI” หน่วยงานรัฐของรัสเซีย เทคโอเวอร์บริษัทเทคเยอรมัน Bosch

505

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า NAMI สถาบันวิจัยและพัฒนารถยนต์และเครื่องยนต์กลางของรัสเซีย กล่าวเมื่อวันพุธว่าได้ซื้อหุ้น 100% ในโรงงานผลิตเบรกป้องกันล้อล็อกและระบบอื่น ๆ สำหรับรถยนต์ที่ก่อนหน้านี้ Robert Bosch กลุ่มเทคโนโลยีสัญชาติเยอรมันเป็นเจ้าของ

โดย NAMI ได้ทำการยึดทรัพย์สินจากผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ NAMI ได้เข้าครอบครองโรงงานที่ก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยผู้ผลิตรถยนต์ Renault, Nissan และ Toyota

NAMI กล่าวว่าพนักงาน 107 คนที่ทำงานในโรงงานในภูมิภาค Samara ในขณะที่ทำธุรกรรมจะยังคงทำงานต่อไป และกำลังทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเพื่อเริ่มการผลิตใหม่ตั้งแต่ปี 2567

อ้างอิง : https://www.reuters.com/markets/europe/russia-takes-over-another-western-asset-with-bosch-plant-deal-2023-06-14/