“วิษณุ” แจงไทม์ไลน์คาดเลือก “นายก” กลาง ก.ค.66 ครม. ชุดปัจจุบันสิ้นสุดการทำหน้าที่ สิ้น ก.ค. 66

293

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (20 มิ.ย. 66) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้อัปเดตปฏิทินการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดย หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครบ 500 คน เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่กำหนดให้ต้องรับรองภายใน 60 วันหรือภายในวันที่ 13 ก.ค. 66 ดังนั้นไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือการสิ้นสุดการทำงานของคณะรัฐมนตีชุดปัจจุบันจึงมีการปรับเร็วกว่ากำหนด 3 สัปดาห์

โดยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือ กกต. จะประกาศให้ส.ส. ที่ได้รับการรับรองไปรับเอกสารเพื่อนำไปรายงานตัวที่สภาซึ่งปัจจุบันได้ประกาศแล้วโดยกำหนดให้รายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ต่อไปอีก 1 สัปดาห์

  • ภายในวันที่ 3 ก.ค. 66 จะมีการประกอบรัฐพิธีเสด็จเปิดประชุมรัฐสภา (กำหนดให้ภายใน 15 วันหลังจากครบกำหนด ส.ส. รายงานตัว)
  • ภายใน 10 วันหลังเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาประชุมสภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
  • กลางเดือน ก.ค. 66 เลือกนายกรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีภายในกี่วัน แต่กรณีเร็วที่สุดคือหากเลือกประธานและรองประธานสภาและนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะได้นายกรัฐมนตรีภายในกลางเดือนก.ค. 66)
  • ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนก.ค. 66 ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
  • ภายในสิ้นเดือนก.ค. 66 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งจะเป็นวันสิ้นสุดการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน