รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ยอดใช้บริการทะลัก 7.8 หมื่นคน/เที่ยว ดันตัวเลขโดยสารระบบรางสูงสุดนับจากเกิดโควิด

301

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 73,801 คน/เที่ยว ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 1,587,964 คน/เที่ยว ถือเป็นยอดผู้ใช้บริการสูงที่สุดตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมือง จำนวน 70,635 คน/เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,517,329 คน/เที่ยว ประกอบด้วย

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 69,778 คน/เที่ยว

– รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 24,823 คน/เที่ยว (รวมจำนวนผู้โดยสารรถไฟทางไกลมาต่อสายสีแดงฟรี จำนวน 203 คน/เที่ยว)

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 415,504 คน/เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จำนวน 49,263 คน/เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 876,503 คน/เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายสีทอง จำนวน 7,657 คน/เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 73,801 คน/เที่ยว (รองจากวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผู้ใช้บริการสูงสุด 74,348 คน/เที่ยว)

โดยจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางสูงสุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,577,330 คน/เที่ยว ซึ่งเมื่อได้เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (ที่สถานีลาดพร้าว) สาย Airport Rail Link (ที่สถานีหัวหมาก) และ bts สายสุขุมวิท (ที่สถานีสำโรง) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าที่ใช้บัตร EMV ในการเดินทางระหว่างสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า โดยหากเดินทางจากสายสีน้ำเงินเข้าสีเหลือง จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 15 บาท ส่วนสายสีเหลืองเข้าสู่สีน้ำเงิน จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 14 บาท

ในกรณีที่ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทั้งขาไปและขากลับ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้าได้ประมาณ 29 บาทต่อวัน ซึ่งในการยกเว้นค่าแรกเข้าโดยการใช้บัตร EMV นั้น เมื่อแตะบัตรเข้าระบบรถไฟฟ้าจะถูกเก็บเต็มราคาก่อน และจะได้รับคืนเงินค่าแรกเข้ากลับเข้าบัตรเครดิต/เดบิตไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร