ซันโทรี่ฯ หนุนใช้ขวด rPET ประเดิมเจ้าแรกใช้ขวดรีไซเคิล 100% ในเป๊ปซี่ขนาด 550 มล.

991

นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable packaging management) ด้วยการเลือกใช้วัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly packaging)  สามารถนำไปรีไซเคิลได้

โดยหัวใจสำคัญ คือการเก็บกลับขวดเครื่องดื่มใช้แล้ว เน้นขวด PET ใส ไม่มีสี เพื่อรีไซเคิลกลับมาเป็นขวดใหม่ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานของ อย. ไทย หรือที่เรียกว่า “Bottle-to-Bottle Recycling”

ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดอาหารคุณภาพสูง เพื่อผลักดันการใช้ขวด rPET ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทำให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และหลังจากที่เราเริ่มนำร่องใช้ขวด rPET 100% กับผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่แล้ว เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณภาพและความปลอดภัยของขวด rPET 100% ไม่แตกต่างจากขวดที่ผลิตจากพลาสติกใหม่ (Virgin PET)

ในปัจจุบัน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดน้ำอัดลมไทย ที่นำร่องใช้ขวด rPET 100% กับผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลขนาด 550 มล. โดยวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนการใช้ขวด rPET 100% ตลอดทั้งปี ซึ่งจะขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์และครอบคลุมช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ต่อไป

นายณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด กล่าวว่า เอ็นวิคโค เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการนำขวดเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกเกรดอาหารคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นขวดบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มเป๊ปซี่อีกครั้ง

โดยเราสามารถนำขวด PET ใช้แล้ว จำนวนมากถึง 40,000 ตันต่อปี เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดมาจากขวดพลาสติกใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้แล้วภายในประเทศเท่านั้น และด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีการรีไซเคิลประสิทธิภาพสูงครบวงจรภายในโรงงานเอ็นวิคโค เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกวัตถุดิบ บด ล้างทำความสะอาด กำจัดสารเจือปน ปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนได้มาตรฐานระดับสากล

ทำให้เรามั่นใจว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของเราสามารถผลิตเป็นขวด rPET ที่ได้ตามมาตรฐานของ อย. ทุกประการ สะอาดและปลอดภัย เรามุ่งหวังให้การใช้ขวด rPET ในประเทศไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การขับเคลื่อน Bottle-to-Bottle Recycling ร่วมกับ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงเป็นก้าวสำคัญของการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET เกรดสัมผัสอาหารของเอ็นวิคโคมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) และในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อย. ไทย ได้ประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการรีไซเคิลและอนุญาตให้เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยเป็นรายแรกในประเทศไทย