มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

215

กรุงเทพฯ (26 มิถุนายน 2566) – นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี ทันตแพทย์หญิงยุพเรศ นิมกาญจน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้ให้การช่วยเหลือแก่เยาวชนที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน