BCPG เปิดขายไฟเชิงพาณิชย์ จาก สปป.ลาว ไปเวียดนาม 114 MW บุ๊ก รายได้ทันที

319

BCPG เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว 2 แห่ง ไปยังเวียดนาม รวม 114 เมกะวัตต์ สัญญา 25 ปี พร้อมรับรู้รายได้ทันที

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในเมืองเชียงขวาง และเมืองไชยสมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ไปขายยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ ระยะทางรวม 150 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564 ได้เรียบร้อยแล้ว

ทำให้ขณะนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป. ลาว ทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ครบเต็มกำลังการผลิต และรับรู้รายได้ทันที

“โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ทั้ง 2 แห่งของกลุ่ม BCPG เริ่มดำเนินการผลิตและขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังเวียดนามตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN และครบเต็มกำลังการผลิต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา และขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าว มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับการผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน” นายนิวัติกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B เดิมจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) และต่อมาบริษัทฯ ได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ในการส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว ไปขายยังเวียดนาม มีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี โดย EVN จะรับประกันการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Take-or-Pay และรับชำระค่าไฟฟ้าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งมีเสถียรภาพมากขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้กับบริษัทฯ

สำหรับสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ เป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564 เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาวทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริเวณใกล้เคียงใน สปป.ลาวที่อยู่ตามแนวสายส่งเส้นนี้ ไปจำหน่ายยังเวียดนาม