8 พรรคร่วมเสนอชื่อ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” นั่งประธานสภาฯ พร้อมเสนอ “พิธา” เป็นนายกฯ

261

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าว 8 พรรคร่วมรัฐบาล กรณีการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดการเลื่อนจากเวลา 20.00 น. เป็นเวลา 19.00 น. ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ โดยบรรยากาศก่อนการแถลงข่าวในช่วงแรกนั้นมีการจัดเตรียมป้ายของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง 8 พรรค ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ ออกจากโต๊ะแถลงข่าว หลังจากนั้นเก็บป้ายออกไปเหลือเพียงพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเท่านั้น โดยเริ่มแถลงข่าวเมื่อเวลา 19.46 น.

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเวลา 19.46 น. ว่า เรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามที่พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมอบหมายให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้น บัดนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้

1.เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 โดยพรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

2.บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้า ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นของประชาชน

3.ข้อตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง 8 พรรคในการจัดตั้งรัฐบาล เสนอและสนับสนุนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างสุดความสามารถ โดยดำเนินการตามข้อ MOU ที่ได้แถลงร่วมกันเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันร่วมให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชน ซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรม กรณีแสดงออกทางการเมือง และการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ร่างพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก และร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมย์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

“เมื่อวานได้ส่งนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ไปพูดคุยกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่บ้าน และในช่วงที่มีโอกาสได้เจอนายวันมูหะมัดนอร์ที่สภาฯ มีโอกาสได้พูดคุยกันและอ่านคำแถลงนี้ให้ฟัง” นายพิธากล่าว

เมื่อถามว่าการเสนอชื่อประธานสภาฯ​ ในการประชุมสภาฯนัดแรกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จะราบรื่นหรือไม่ นายพิธากล่าวว่า “มั่นใจว่าได้รับเสียงสนับสนุน”

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จะไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าชิงตำแหน่งประธานสภาฯ และพรรคอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยลงแข่งด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือวันนอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ นักการเมืองมุสลิม แกนนำกลุ่มวาดะห์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิม เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เช่น ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สมัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นอดีต ส.ส.หลายสมัย พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย พรรคประชาชาติ

ด้านการศึกษา ช่วงประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะเตง จังหวัดยะลา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนกระทรวงมหาดไทย และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบันทิต(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย