กัลฟ์-ทันตะ จุฬา จัดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles’ ปักหมุดชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี

374

ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เด่นชัดของคนไทย ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจจะลุกลามจนเกิดเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ในปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะพัฒนามากขึ้น แต่การเข้าถึงการรักษาสุขภาพทางทันตกรรมก็ยังเป็นเรื่องยากมากสำหรับกลุ่มประชาชนที่ยากจน และอยู่ในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมมือกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปีที่ 3 ต่อเนื่องเป็นหน่วยที่ 3 ของปี โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก ณ ชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อยกระดับความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของโครงการที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะทันตะ จุฬาฯ กล่าวว่า ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และกัลฟ์ ได้ร่วมมือกันออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่อง และความพิเศษของการออกหน่วยในครั้งนี้ได้มีการนำกระบวนการในโครงการทันตกรรมทางไกล (Teledentistry) ของคณะทันตะ จุฬาฯ ที่นำระบบดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการรักษาทันตกรรม โดยมีการนำเอาเครื่องสแกนฟันในช่องปาก ระบบสามมิติ (Intra-Oral Scanner) เพื่อใส่ฟันเทียมให้คนไข้ มาร่วมใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการนำเครื่องมือมาใช้ในโครงการทางทันตสาธารณสุขเป็นครั้งแรก โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Teledentistry คือการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาหาทันตแพทย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ GULF ที่ต้องการจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาอย่างมีคุณภาพ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

ทางสาธารณสุข จ.สระบุรี ได้รับการประสานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ GULF จะมาออกหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการทำฟันฟรีในพื้นที่ จ.สระบุรี ซึ่งการออกหน่วยของโครงการฯ ถือเป็นหน่วยขนาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนได้เยอะมาก โดยในครั้งนี้ทันตแพทย์อาสาที่มาเข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และทันตแพทย์อาสาจากเครือข่ายใน จ.สระบุรี ซึ่งในปัจจุบันนี้กำลังของทันตบุคลากรในภาครัฐมีไม่เพียงพอ เวลาไปโรงพยาบาลเพื่อทำฟันหลายคนจะทราบว่าต้องรอคิวค่อนข้างนาน จึงต้องขอบคุณทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโครงการของกัลฟ์ มาร่วมออกหน่วยเพื่อเป็นการบรรเทาภาระการทำงานของทันตแพทย์ หรือช่วยให้การเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนเป็นไปอย่างดียิ่งขึ้น ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์จิตอาสา จากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวเสริม

ทพ.ชยุตม์ คงคาเพ็ชร์ ทันตแพทย์จิตอาสา กล่าวว่า เป็นการมาร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นครั้งแรก ซึ่งการลงพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้ได้เจอกับคนไข้ที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการที่ได้ช่วยรักษาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้นเนื่องจากได้มากับอาจารย์ในคณะทันตะ จุฬาฯ ที่ระหว่างการรักษาก็ได้ให้ความรู้ไปพร้อมกันด้วย

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอ็กซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้ให้บริการคนในชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี ไปมากกว่า 700 เคส ในระยะเวลาการออกหน่วยรวม 2 วัน นอกจากนี้ยังมีพนักงานกัลฟ์เป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียน วัดความดัน และอำนวยความสะดวกผู้มารับบริการ โดยการออกหน่วยครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ต.ค. 66 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กทม. สามารถติดตามข้อมูลการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของปีนี้ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/