“ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์” ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO 120 ล้านหุ้น เข้า mai รองรับแผนลงทุนโครงการใหญ่หนุน New S Curve

400

“ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์” ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO 120 ล้านหุ้น เข้า mai รองรับแผนลงทุนโครงการใหญ่หนุน New S Curve-แผนการเติบโตช่วง 1-3 ปีข้างหน้า รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ

นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.50 บาทต่อหุ้น จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (TECH) โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจ System Integration (SI) ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ โดยสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 2 ประเภทตามโครงสร้างรายได้ คือ 1) การขายและบริการงานโครงการ และ 2) การให้บริการอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เตรียมนำเงินไปลงทุนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า, นำไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้าง New S Curve รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในงวดสิ้นปี 2565 มีรายได้รวม 943.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 44.98 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 1/66 มีรายได้รวม 300.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.39% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 126.18 ล้านบาท และไตรมาส 1/66 มีกำไรสุทธิ 17.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.48% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.63 ล้านบาท

นางสาวมนวลัย รัชตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า I2 ถือเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบครบวงจรชั้นนำ ให้แก่ องค์กรภาครัฐ อาทิ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ การบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้ง บริษัทฯยังสามารถปรับตัวสอดคล้องกับนโยบาย 4.0 และการทำธุรกิจที่เติบโตไปกับ S Curve ของประเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation

ทั้งนี้บริษัทมีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

1) การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) แบบครบวงจรชั้นนำให้แก่องค์กรภาครัฐ อาทิ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

2) งานที่รอส่งมอบ (Backlog) ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และผลงานในอดีตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

3) การบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มาอย่างยาวนานในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศ

4) ความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ 5) การให้บริการหลังการขายในหลากหลายช่องทาง

นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า I2 เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องอยู่ในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์และจากแผนระดมทุนครั้ง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำไปขยายธุรกิจเพื่อรองรับลูกค้ารายใหญ่ และเตรียมขยายการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า จึงมั่นใจว่าหุ้น I2 จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ภายในปีนี้ตามแผนงานที่วางไว้