BCPG ปิดดีล 9 พันลบ. ถือหุ้น 2 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐ ขนาดรวม 426 MW

355

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับโอนหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา จากบริษัท แฟรงคลิน พาวเวอร์ โฮลดิ้ง เรียบร้อยแล้ว ทำให้ขณะนี้บริษัทมีกำลังการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 426 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

1. โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ฮามิลตั้น ลิเบอร์ตี้ (ลิเบอร์ตี้) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 212 เมกะวัตต์

2. โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ฮามิลตั้น เพทรีออต (เพทรีออต) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 857เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 214 เมกะวัตต์

“บีซีพีจีได้เข้าไปลงนามในสัญญาขื้อขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั้ง 2 โครงการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยเงินลงทุน 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกว่า 9,000 ล้านบาท โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ฮามิลตั้น โฮลดิ้ง จากบริษัท แฟรงคลิน พาวเวอร์ โฮลดิ้งและเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับโอนหุ้นของบริษัท ฮามิลตั้น โฮลดิ้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โครงการทันที”

ทั้งนี้ บริษัท แฟรงคลิน พาวเวอร์ โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าฮามิลตั้น ลิเบอร์ตี้ (Hamilton Liberty) และ ฮามิลตั้น เพทรีออต (Hamilton Patriot) ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา กำลังการผลิตรวม 1,705 เมกะวัตต์ ทำให้บีซีพีจีมีกำลังการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 426 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 577 เมกะวัตต์