บล.ฟินันเซีย ไซรัส ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.60% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 23-25 ส.ค.

215

บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขาย 23 – 25 สิงหาคม 2566 ผ่านผู้จัดการการจำหน่าย คือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส

อันดับเครดิตของบริษัท “BBB+(tha)”แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565