จับตา 19 ก.ค.! ศาลรัฐธรรมนูญ นัดถกคำร้องสมาชิกภาพ ส.ส. “พิธา” หากพบกรณีตามที่ถูกร้อง สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

232

จับตา 19 ก.ค.! ศาลรัฐธรรมนูญ นัดถกคำร้องสมาชิกภาพ ส.ส. “พิธา” หากพบกรณีตามที่ถูกร้อง สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คำร้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ โดยอยู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 23/2566 ทั้งนี้มีการระบุหมายเหตุ ว่า พิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความเห็นของคณะตุลาการ คณะที่ 1 ต่อศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 31 พิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า โดยในกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ ส.ส. ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หากศาลฯ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ก็จะพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงตามคำร้อง และหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริง ก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน รวมทั้งอาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ก.ค. เป็นวันเดียวกับการที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภานัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นครั้งที่ 2 โดยพรรคร่วมรัฐบาล 8 พรรคกำลังพิจารณาถึงการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคก้าวไกล ให้ที่ประชุมรัฐบาลโหวตลงมติอีกครั้ง