สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมอ.กรอ.อศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้งที่ 1

308

นายโอฬาร จันทร์ภู่ (แถวหน้าคนกลาง) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) พร้อมด้วย ดร.พชรา ตัณฑยรรยง (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) กรรมการกิตติมศักดิ์ และ นายพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวสึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้