ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ปี 2566 เตรียมประชุม 3 ส.ค.66 ที่สหรัฐ

259

ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.66 ต่อยอดจากการประชุม APEC ในไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่สหรัฐอเมริกา เป็นการต่อยอดสอดคล้องกับการประชุม APEC ที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

สำหรับสาระของปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคครอบคลุมหลักการ 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ระบบการเกษตรอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น โดยประเทศสมาชิกที่ประกอบด้วยกลุ่มเศรษฐกิจ 22 ประเทศ จะต้องส่งเสริมความมั่นคงอาหาร การดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาวิถีชีวิต คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคต
  2. นโยบายเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในระบบการเกษตรและอาหารที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจนั้นมีบริบทที่ไม่เหมือนกัน 100% เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความยืดหยุ่น โดยยึดหลักการที่ APEC เห็นพ้องต้องกัน
  3. การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรและอาหารเอเปคไปสู่ความยั่งยืนและยืดหยุ่น ซึ่งต้องมีกฎระเบียบที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยง และสะท้อนถึงมาตรฐานสากล
  4. ระบบการค้าแบบพหุภาคีและตลาดที่โปร่งใส คาดการณ์ได้ เปิดกว้าง และยุติธรรม มีความสำคัญต่อความมั่นคงอาหารในระดับภูมิภาคและระดับโลก