ตลท.ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ INOX หลังบริษัทเผยแพร่งบการเงิน Q2 ผ่านระบบ ตลท.

248

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ (INOX) เนื่องจากบริษัทเผยแพร่งบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

โดยวานนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ (INOX) เนื่องจากบริษัทนำส่งสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. (F45) และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แต่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ทั้งนี้ บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ (INOX) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศ เริ่มต้นซื้อขายเมื่อ 14 ธ.ค.2547 ในตลาด SET ทุนจดทะเบียน 7,795,709,100.00 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

(10 ส.ค.) ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ INOX เหตุไม่นำส่งงบการเงินเผยแพร่ผ่านระบบ ตลท.ได้