ป.ป.ช. ยกพิพิธภัณฑ์ต้านโกงแบบออนไลน์ ชมได้แล้ววันนี้

263

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงานป.ป.ช. เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ให้ตระหนักในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยการปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่ยอมรับกับคำพูดที่ว่า “การทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าตนเองได้ประโยชน์ด้วย” หรือ “การทุจริตเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไร” ตลอดจนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ต้องผูกติดอยู่กับเงื่อนไขของสถานที่ และ เวลา สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ต้านโกงในระบบ Virtual Museum หรือ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดในรูปแบบเป็นเสมือนจริง ที่น่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงในระบบ Virtual Museum ประกอบด้วยระบบการดำเนินงานจำนวน 3 ระบบ และแสดงผลในรูปแบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนการจัดแสดงได้แก่

1. ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) ที่มีส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ จำนวน 11 โชน ได้แก่ โซนที่ 1 ลานสนุกคิด โซนที่ 2 เลือกทางเดิน โซนที่ 3 เมืองแห่งมนต์ดำ โซนที่ 4 ตีแผ่กลโกง โซนที่ 5 กำจัดกลโกง โซนที่ 6 วันชี้ชะตา โซนที่ 7 พลังคุณธรรม โซนที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่างขับเคลื่อนสังคม โซนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช. โซนที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมใสสะอาด และโชนที่ 11 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน รวมทั้งยังมีหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และศูนย์การเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา

2. ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนออนไลน์) ที่เข้าใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3. ระบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ระบบดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จำนวน 16 ช่องทาง อาทิ เพจสำนักงาน ป.ป.ช., เพจ MThai, เพจเที่ยวกับซิว, ตากล้องท่องเที่ยว, รั้วมหาลัย, Eduzones, เที่ยวกรุงเทพ เป็นต้น โดยในช่วงมีนาคม – มิถุนายน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดทดลองระบบและพบว่ามีผู้เข้าชม จำนวน 5,029 คน ซึ่งนับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงในระบบ Virtual Museum เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีความครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ได้แล้วที่ https://acm.nacc.go.th/