“ปุณณิศร์ ศกุนตนาค” ลาออกบอร์ดธนาคารกรุงไทย มีผล 17 ส.ค.66

560

บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ว่า ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้รับหนังสือแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ของนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป