รพส.ทองหล่อ ก้าวสู่ปีที่ 30 รุกขยายสาขาไทย-ตปท.

297

สัตวแพทย์หญิง กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยว่า ครบรอบ 29 ปี การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 30 เราพร้อมเป็นธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงมากกว่าการเป็นแค่โรงพยาบาลรักษาสัตว์เลี้ยง โดยมีการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ “DR. CHOICE” และมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมทุนพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์ ภายใต้แบรนด์ “REMY” รวมไปถึงการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ดำเนินธุรกิจสัตว์เลี้ยงอีกหลายแห่ง ควบคู่ไปกับพัฒนาทั้งในด้านมาตรฐานการรักษา การบริการ และส่วนสนับสนุนหลังบ้าน เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงและตอบโจทย์ด้าน customer experience

สำหรับทิศทางและนโยบายการดำเนินธุรกิจในปีนี้ รพส.ทองหล่อ พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสัตว์เลี้ยง โดยมีการพัฒนาในส่วนของการบริการ และระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลต่าง ๆ (IMEDX CRM Thonglor family) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา (Tech enhanced healthcare) ควบคู่กับการพัฒนาในส่วนของพนักงาน เพิ่มทักษะองค์ความรู้ และสร้างให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

แผนการลงทุนด้านนวัตกรรมและเครื่องมือใหม่ในการรักษา หรือบริการต่าง ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ผ่านมามีการพัฒนาเครื่องมือรังสีวินิจฉัยคือ CT scan เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจรักษา และในปีนี้มีแผนเพิ่มเครื่อง MRI สแกนร่างกายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะให้ผลดีในการวินิจฉัยกลุ่มเนื้อเยื่ออ่อนและระบบประสาทได้ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น ด้านการผ่าตัดได้นำเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง (laparoscopic surgery) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในคน เพื่อให้การผ่าตัดเป็น less invasive สัตว์เลี้ยงแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไว นำมาผ่าตัดได้หลายเคส เช่น ผ่าตัดทำหมัน ผ่าตัดเนื้องอก ผ่าตัดถุงน้ำดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังพัฒนาส่วนของคลินิกแมว ที่แยก cat area ทั้งในส่วนของพักรอ (cat waiting area) และส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (cat ward cat hotel) ให้แมวรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังนำ Big Data มาใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลลูกค้า ต่อยอดสู่การรักษาและดูแลสัตว์เลี้ยงแบบ unique โดยมีการพัฒนาการเก็บข้อมูลเวชระเบียนการรักษาจากระบบแฟ้มมาเป็นระบบ HIS (hospital information system) โดยใช้ CRM program ช่วยเก็บข้อมูล ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลโรคและสายพันธุ์ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาการรักษาต่อไป (tech enhanced healthcare)

นอกจากนี้ ยังสามารถดีไซน์โปรแกรมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง และพัฒนาต่อยอดในการออกแบบ customer journey ต่าง ๆ และล่าสุดได้ใช้ LINE CRM มาเชื่อมต่อกับโปรแกรมของโรงพยาบาล เป็นการเพิ่มประสบการณ์การดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลสัตว์เลี้ยงได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งประวัติวัคซีน นัดหมาย สถานะการรับบริการ และรับโปรโมชันข่าวสารต่าง ๆ ที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยง

ด้านแผนการขยายสาขาเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ รพส.ทองหล่อ มีแผนขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีมากขึ้น โดยแผนการขยายสาขาในประเทศ จะมีการปรับพื้นที่ในสาขาเดิมให้รองรับและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงมีการขยายสาขาเพิ่มโดยในเดือนกันยายนจะมีการเปิดสาขาใหม่ที่ประชาชื่น นับเป็นสาขาที่ 19

ส่วนแผนการขยายสาขาในต่างประเทศ มีแผนเปิดสาขาเพิ่มในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยขณะนี้อยู่ในช่วงศึกษาและวางแผนธุรกิจ

จากแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว รพส.ทองหล่อ ตั้งเป้าว่าในอนาคตจะสามารถเติบโตอยู่ที่ 9-15% โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 18%

เฉพาะในครึ่งปีแรกของปี 2566 รสพ.ทองหล่อ มีการเติบโตเป็นไปตามแผนอยู่ที่ 11% ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตนั้นเป็นไปตามภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงที่เติบโต และเทรนด์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น

โดยข้อมูลจาก Euromonitor พบว่าภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงในปี 2566 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 10% โดยเฉพาะในตลาดอาหารและ pet supply มีการแข่งขันสูงและมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับสัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น

สำหรับเทรนด์ในอนาคตมีความต้องการดูแลเชิงเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากการเติบโตของสัตว์เลี้ยงและเทคโนโลยีในการรักษา อาหาร ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยยืนยาวขึ้น

ขณะที่เทรนด์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันเติบโตจากช่วงโควิด-19 ที่คนอยู่บ้าน และหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในบ้านในแบบลูกให้เป็น 1 ในสมาชิกของบ้าน ซึ่งแมวมีอัตราส่วนของผู้เลี้ยงใหม่ที่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้หลายธุรกิจทั้ง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ร้านอาหาร และคมนาคม เข้ามาโฟกัสในส่วนสัตว์เลี้ยงมากขึ้น โดยในอนาคตคาดว่าสังคมจะเป็น pet community pet city อย่างแน่นอน