บลจ.กรุงศรี ออกกองทุน KFNDQ โอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนีดาวรุ่ง Nasdaq 100

266

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ (KFNDQ)  กับโอกาสการลงทุนในดัชนี Nasdaq 100 ที่มาพร้อมศักยภาพเติบโตในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ส.ค. 66  ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “หุ้นเทคโนโลยีมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่า FED  มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงภายในปีหน้า  ส่งผลให้การลงทุนในหุ้นของดัชนี Nasdaq 100 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เพราะเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 100 บริษัทแรกของดัชนี  ซึ่งสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของดัชนีอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นแหล่งรวมบริษัท Big Tech ที่ทุกคนรู้จักดีเข้าไว้ด้วยกัน เช่น  Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia และ Tesla”

“บลจ.กรุงศรี มองว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับโอกาสลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตจากศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเหล่านี้ จึงได้เปิดขายกองทุนกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ (KFNDQ) ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนระดับโลก มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก  โดยหุ้น10 อันดับแรกถือเป็นหุ้น Big Tech ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในปีนี้ และมีโอกาสถูกปรับเพิ่มคาดการณ์ของรายได้ มีโอกาสเติบโตสูงกว่าภาพตลาด นอกจากนี้กองทุนยังใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับทำให้มีจุดเด่นเรื่องสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ เหมาะสำหรับการลงทุนทั้งในรูปแบบของการจับจังหวะช่วงสั้นๆ หรือจะลงทุนระยะยาวเพื่อโอกาสของผลตอบแทนที่สอดคล้องไปดัชนี Nasdaq-100 ก็ได้เช่นกัน”

“บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของดัชนี Nasdaq 100 มีผลประกอบการดีต่อเนื่องมีศักยภาพเติบโตได้ดีในระยะยาว จากการที่กลุ่มธุรกิจนี้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยบริษัทในดัชนี Nasdaq-100 มีการใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงกว่าดัชนี S&P500 เกือบ 2 เท่า และคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายประมาณ 10.1% ปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดโอกาสการลงทุนและศักยภาพในการทำกำไรสูงเมื่อมีผู้ใช้งานนวัตกรรมเหล่านี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ChatGPT ของ OpenAI ที่กลายเป็นแอปที่มีผู้ใช้งานแตะ 100 ล้านรายเร็วที่สุดในโลก โดยใช้เวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น  ทั้งนี้ มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2569 มูลค่าตลาด AI ทั่วโลกจะเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ย 19% สำหรับสถิติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าบริษัทใน Nasdaq-100 index สามารถสร้างการเติบโตทั้งในด้านรายได้ กำไรสุทธิ และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯอื่นๆ” (Bloomberg  L.P., Invesco โดยเป็นข้อมูลย้อนหลังในช่วงตั้งแต่ 31 ธ.ค. 55 – 31 มี.ค. 66)”

“บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่าการลงทุนกับกองทุน KFNDQ เป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจและเข้าถึงแหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก สนับสนุนด้วยปัจจัยพื้นฐานและการเติบโตที่แข็งแกร่ง” นางสุภาพร กล่าว


ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  จึงมีความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

KFNDQ  ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ระดับความเสี่ยง 6 :เสี่ยงสูง