SA เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 1 ปี 8 เดือน – 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.80-7.25% คาดเปิดจองซื้อ 25 และ 28-29 ส.ค.

173

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 3/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดจองได้ระหว่างวันที่ 25 , 28 – 29 สิงหาคม 2566 นี้

ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” มีอายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 6.80% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปี

“วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้เพื่อใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทสามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น ขณะเดียวกันเงินที่ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้งได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้”

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2566 คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทวางแผนโอนโครงการ Landmark @ MRTA Station เตรียมทยอยโอนภายในช่วงปลายปีนี้ประกอบกับมีโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่เตรียมทยอยโอนอีก 3 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม Ready to move และรายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ อาทิ กลุ่มโรงแรม เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทวางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า (2566-2568) จะมีรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมาจากโครงการแนวราบ และโครงการแนวสูงในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยคาดว่าภายใน 3 ปีนับจากนี้ รายได้ในส่วน Recurring Income จะอยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้รวม

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด , บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ สอบถามข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKyP-RYigY5L82RcKXlJovurc_0Ez02pd-9V2Oj6Ki_YkTDw/viewform

อนึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายในรูปแบบโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7.6 หมื่นล้านบาท อาทิ Siamese Kin Ramintra, Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao, Blossom Condo at Sathorn-Charoenrat, Landmark @ Kaset TSH Station, Ramada Sukhumvit 87 , Ramada Plaza Sukhumvit 48 และ Siamese Exclusive Queens เป็นต้น