สถานการณ์ไม่เอื้อ ! SCC ชะลอแผนขาย IPO “เอสซีจี เคมิคอลส์”

262

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)ของ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ว่า

ตามที่ SCGC ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ออกไปถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และไม่สามารถขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีก ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่จะรองรับ IPO ขนาดใหญ่จากบริษัทไทยในขณะนี้รวมถึงสถานการณ์ภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจและวิกฤตราคาพลังงาน เป็นต้น บริษัทฯ เห็นว่ายังไม่สามารถที่จะดำเนินการ IPO ในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ SCGC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายธุรกิจและการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก

SCC ระบุอีกว่ามีความตั้งใจจะดำเนินการ IPO ของ SCGC อีกครั้งเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย รวมถึงการยื่นคำขออนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ SCGC จัดเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงอันดับต้น ๆ หากได้เข้า SET โดยมีทุนจดทะเบียน 114,453.15 ล้านบาท โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 3,854.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.2% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

SCGC ซื้อ Kras ยักษ์รีไซเคิลเนเธอร์แลนด์ รุกตลาดยุโรป