เฟรเซอร์ส ดึง “สมบูรณ์ วศินชัชวาล” นั่งรักษาการ CEO กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย

293

บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FPT ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย

โดยนายสมบูรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และจะรับภารกิจในหน้าที่รักษาการ CEO กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนชั้นนำหลายแห่งมายาวนานกว่า 30 ปีของนายสมบูรณ์จะทำให้การขับเคลื่อนเฟรเซอร์ส เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและราบรื่น

พร้อมกันนี้ เพื่อให้การเดินหน้าของธุรกิจที่อยู่อาศัยเติบโตสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ ยังคงบริหารกิจการด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงชุดเดิมของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน ดังต่อไปนี้

  1. นายภวรัญชน์ อุดมศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับหน้าที่สร้างการเติบโตการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบทุกประเภททั้งโครงการทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ครอบคลุมการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการขาย-โอน และบริการหลังการขาย
  2. นายอภิชาติ เฮงวาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดูแลงานสนับสนุนส่วนกลางของกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยด้านกลยุทธ์การตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมดูแลต้นทุน ควบคู่กับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งรวมถึงการขาย-โอน และบริการหลังการขาย
  3. นางสาวคัธรินทร์ รุ่งพนารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบด้านการจัดซื้อของกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย การบริหารชุมชนสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านกฎหมาย ตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษย์