BAM เดินหน้าโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ปีที่ 11

182
BAM

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเตียงไฟฟ้า ซึ่งสามารถชั่งน้ำหนัก พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและเอ็กซ์เรย์ได้ รวมทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โดยมี นายแพทย์สิปปภาส เพ็งพะยม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นผู้รับมอบเพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือคณะแพทย์และพยาบาลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริการได้ดียิ่งขึ้น

BAM ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐปีละ 10 แห่งทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิด  ESG ควบคู่กับการแบ่งปันโอกาส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติให้ก้าวไปพร้อมกัน