TEAMG รุกประมูลงานใหม่ภาครัฐ-เอกชน หนุนรายได้ปี 66 โตตามเป้า

213

ดร.อภิชาติ สระมูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผย ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 382.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ผลักดันให้มีกำไรสุทธิ 25.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346.8% เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2566 เท่ากับ 66.55 ล้านบาท เติบโตขึ้น 177% เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2565 กำไรที่เติบโต เป็นผลมาจากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมต้นทุนขายและ
การให้บริการได้เป็นอย่างดี ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและให้บริการ อยู่ที่ร้อยละ 30.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อน

สำหรับผลงานในครึ่งปีแรก งานในด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทเติบโตโดดเด่น เนื่องจากบริษัทได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่  โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ และ โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ระยะที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางฯ (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนของบริษัท ได้เริ่มทำการก่อสร้างในไตรมาสที่ผ่านมา และจะแล้วเสร็จ สามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 1 ปี 2568 โดยรายได้ตลอดอายุสัมปทาน 20 ปี มูลค่ารวมประมาณ 590 ล้านบาท

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง TEAMG ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ โครงการขนาดใหญ่ มูลค่าสูง ของภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งงานธุรกิจที่ปรึกษา และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานลงทุนและพัฒนาโครงการ อาทิ งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งาน Engineering Procurement Contract (EPC) งานบริหารจัดการน้ำ และงานนวัตกรรมประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) นอกเหนือไปจากงานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 114 ล้านบาท ที่บริษัทได้ลงนามสัญญาไปแล้วในไตรมาสที่ 3 นี้  เป็นผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) และรอส่งมอบอีกจำนวนมาก แบ่งเป็นงานด้านที่ปรึกษา กว่า 4,800 ล้านบาท และโครงการลงทุน กว่า 800 ล้านบาท

“ภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรก ถือว่าเติบโตตามเป้า และในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจที่ปรึกษา และเติบโตในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุ่งเป็นผู้ลงทุนหรือผู้พัฒนาโครงการ เพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ดร.อภิชาติ กล่าว