หุ้นกู้ ออกใหม่เดือน ก.ย. จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ต่อปี

1338

ในเดือนกันยายน 2566 มีบริษัทเดินหน้าออก หุ้นกู้ ต่อเนื่อง จำนวน 15 บริษัท มูลค่ารวม 21,080 ล้านบาท ไม่รวม บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)(CPFTH) บมจ.ผลิตไฟฟา นวนคร (NNEG) บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ (NOBLE) และ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ที่ยังไม่ได้ระบุมูลค่าการเสนอขาย บริษัทที่ออกหุ้นกู้มีทั้งธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

หุ้นกู้ ที่ออกใหม่ในเดือนกันยายน มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 7 ปี มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.04% ต่อปี จนถึง 7.25% ต่อปี โดยส่วนใหญ่ขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ อีกทั้งมีหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิตจำนวน 9 บริษัท ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 7.25% ต่อปี

ที่มา : ThaiBMA