นายกฯ เผยกำกับดูแล “กระทรวงการคลัง-ความมั่นคง” ด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ พร้อมดูแลทุกมติ

154

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การกำกับกระทรวงกลาโหม และดูแลงานด้านความมั่นคงด้วยตนเองว่า เรื่องความมั่นคงมีหลายมิติ ทั้งมิติภายในและภายนอก การปกป้องอธิปไตยของประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญในภาวะภูมิรัฐศาสตร์

ดังนั้นจะต้องดูให้ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความภาคภูมิใจในความที่เป็นเอกราช ทั้งนี้เมื่ออยู่ในโลกที่มีความขัดแย้งสูง การเดินทางไปต่างประเทศของตนเอง โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติในสัปดาห์หน้า ก็จะมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำในหลายประเทศ ซึ่งตรงนี้เป็นความมั่นคงทางด้านนอกประเทศการค้า

ส่วนความมั่นคงภายในก็มีการเตรียมความพร้อม ฝ่ายความมั่นคงกับประชาชนก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะในอดีตมีการพูดจากันที่อาจจะรุนแรงกันบ้างก็พยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชน โดยที่ให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้น เช่น มีการทำกิจกรรมประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครใจเกณฑ์ทหารบางส่วน การนำพื้นที่ทหารมาบริหารจัดการและทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและที่ราชพัสดุ ให้ประชาชนทำการเกษตรการให้ทหารมาช่วยภัยพิบัติ ซึ่งมีอีกหลายมิติที่ความมั่นคงสามารถทำได้ ซึ่งจะต้องมีเวลาพูดคุยกันถ้าพร้อมก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ เพราะการที่ตนเองดูแลกระทรวงการคลังและความมั่นคงด้วยตนเองนั้น เป็นเรื่องที่ต้องทำและเป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังดูอยู่ ต้องดูแลให้ครบมิติ ยอมรับว่าเป็นภาระที่หนักหน่วง แต่ว่าก็เข้าใจ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นต้องทำต่อไป