CardX พบ ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล แต่ไม่กระทบข้อมูลการเงินลูกค้า

1292

CardX  พบ ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล แต่ไม่กระทบข้อมูลการเงินลูกค้า ยกระดับระบบและเพิ่มมาตรการขั้นสูงสุด

รายงานข่าวจาก บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด( CardX) ระบุในวันที่ 15 ..66 ว่า ได้ตรวจสอบพบการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตบนระบบของผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่

ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครสินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสด อาทิ ชื่อนามสกุล ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล โดยบริษัทได้เร่งตรวจสอบแล้ว ไม่พบผลกระทบข้อมูลด้านการเงินใดๆ ของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทมิได้นิ่งนอนใจและได้ตรวจสอบอย่างละเอียด รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในวงกว้าง พร้อมทั้งยกระดับระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคุมเข้มมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าขั้นสูงสุดทันที

จัดให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบในเชิงรุกโดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลก และจัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมที่มีความผิดปกติเพื่อดูแลผลกระทบต่อลูกค้า        

      ทั้งนี้บริษัทขอเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม SCBX แต่อย่างใด        

       บริษัทขออภัยลูกค้าจากเหตุการณ์นี้และพร้อมให้ความช่วยเหลือและเยียวยา โดยเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจติดต่อโดย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งอีเมลหลอกลวงเพื่อนำไปใช้ในการทำทุจริต บริษัทขอเรียนแนะนำให้ลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังและคอยติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของท่าน

หากพบความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อคาร์ดเอกซ์สายด่วนได้ที่ โทร. 02-999-1991 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่อีเมล: dpo@cardx.co.th

สำหรับแนวทางการป้องกัน และรับมือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากผู้ไม่หวังดีพร้อมคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติข้อควรปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล

1.ตั้งสติ ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดว่าผู้สนทนาเป็นใคร และไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลที่ไม่รู้จัก ที่ติดต่อมาทาง อีเมล SMS หรือโทรศัพท์

2.ไม่คลิก ลิงก์หรือไฟล์แนบจากอีเมล หรือ SMS ที่ไม่รู้จักหรือมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

3.ตรวจเช็กข้อมูลกับหน่วยงานผ่านช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น