พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. สักการะพระพุทธรูปและพระพรหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

290

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สักการะพระพุทธรูปและพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. คนที่ 8

โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกในฐานะประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :