เกาะติดวาระ “ประชุม ครม.” 26 ก.ย.66 ก.คลัง เสนอตั้งคณะกรรมการโครงการ “ดิจิทัลวอลเล็ต”

530

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ประชุม ครม. วันนี้ (26 กันยายน 2566) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง ได้แก่

  • กระทรวงการคลัง เสนอตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ประกอบด้วย กรรมการจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ดูแลเรื่องการใช้งาน หน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบ การทุจริต และตรวจสอบหลังจบโครงการ
    รวมทั้งมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยประมาณ 3.9 ล้านคน โดยการพักชำระหนี้ดังกล่าวจะมีทั้งส่วนที่ ธ.ก.ส.รับผิดชอบเอง และบางส่วนส่วนที่รัฐต้องชดเชย
  • กระทรวงพลังงาน เสนอชื่อ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ให้ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ว่าฯ คนที่ 16 แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่ครบวาระในวันที่ 21 ส.ค.66
  • กระทรวงแรงงาน เสนอขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการเดิมในวันที่ 30 ก.ย.นี้
  • นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการที่ครบอายุเกษียณราชการ ประจำปี 2566 อาทิ กระทรวงคมนาคม เสนออธิบดีกรมท่าอากาศยานคนใหม่ และการต่อวาระ 2 อธิบดีออกไปอีก 1 ปี คือ 1.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และ 2.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ที่ ประชุม ครม. จะพิจารณาแต่งตั้งรองโฆษกรัฐบาล 2 คน คือ นายคารม พลพรกลาง จากพรรคภูมิใจไทย และ นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :