ครม.เห็นชอบ ร่างแถลงการณ์ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT

188

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สามารถปรับถ้อยคำได้ในกรณีที่มีใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โดยไม่ต้องนำเสนอ ครม.เพื่อให้เห็นชอบอีก

โดยให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงาน IMT-GT และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.66

ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้นายจุลพันธ์ ได้ร่วมกับรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของประเทศสมาชิกให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 29 ก.ย.66 โดยไม่มีการลงนาม ซึ่งแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  1. การพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาค
  2. การพัฒนาภาคเกษตรกรรม
  3. การพัฒนาภาคบริการฮาลาล
  4. การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
  5. การพัฒนาโครงการการเชื่อมต่อทางกายภาพในอนุภูมิภาค
  6. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระดับอนุภูมิภาค
  7. การลดก๊าซเรือนกระจก
  8. ความร่วมมือและบทบาทที่สำคัญของภาคส่วนต่างๆ ในอนุภูมิภาค

“การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ จะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ และเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคร่วมกัน” นายชัย ระบุ

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :