คลังเตรียมชง ครม. ตั้งทีม “Digital Wallet” 3 ต.ค. นี้ “เศรษฐา” นั่งประธาน

286

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ครม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ต.ค.66 นี้ จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Digital Wallet โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน นายกรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองนายกรัฐมนตรี รองปลัด สำนักงานกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการชุดเล็กเพื่อดูรายละเอียดโครงการและขับเคลื่อนโครงการในแต่ละส่วน

“หากการตั้งคณะกรรมการผ่านครม.แล้ว จะมีการเรียกประชุมนัดแรกโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านนายกฯได้บอกไว้ คือ ภายใน 1 ก.พ.66 ช้าสุดไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2567”

นายจุลพันธ์ยังได้เปิดเผยถึง กระแสข่าวว่าจะมีการขยายเพดาน มาตรา 28 ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ขึ้นไปถึง 45% จากระดับ 32% ในปัจจุบัน โดยระบุว่า การดำเนินการต่างๆ ยึดมั่นในกรอบวินัยการเงินการคลังนะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะพยายามอยู่ในกรอบที่มีความเหมาะสม