นายกฯ เปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับ นทท. จ่อเปิดรันเวย์ที่ 3 กลางปี 67

189

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.10 น. ณ อาคาร SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) แบบ Soft Opening โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (quick win) ผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง

การพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจ แต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและยังสามารถกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างธุรกิจบริการมากมายที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว

การเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ควบคู่ไปกับการที่จะเปิดรันเวย์ที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นในกลางปี 2567

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ดูแลการบริการและการบริหารงานในสนามบินให้ไม่ติดขัดสามารถรองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาจำนวนมาก พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันดูแล อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยเชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและจะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้บริการสายการบินและอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนสามารถรองรับการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ทุกสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการอยู่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พัฒนาขึ้นรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้

นายกรัฐมนตรีขอบคุณบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินงานอาคาร SAT-1 หลังนี้จนสำเร็จเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาบนแผ่นดินไทย จนกระทั่งก้าวสุดท้ายที่เดินขึ้นเครื่องบินจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :