ALL ถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลาย ปมเงินกู้ 46 ลบ. ศาลนัดพิจารณาคดี 16 ต.ค.66

1464

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ถูกเจ้าหนี้มีประกันรายหนึ่งยื่นฟ้องเป็นจำเป็นจำเลยในคดีล้มละลาย ต่อศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล.4495/2566 ในมูลหนี้เงินกู้ทั้งสิ้นจำนวน 46,020,756.16 บาท

โดยเจ้าหนี้รายนี้บริษัทได้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ล่วงหน้าให้แก่เจ้าหนี้จำนวน 12 ฉบับ และจดจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 10838, 10837, 113340, 10840 และ 113343 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวม 5 แปลง (ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ดังกล่าว

ทั้งนี้ศาลได้รับคำฟ้อง และนัดพิจารณาคดีที่ศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

อนึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้กับเจ้าหนี้และจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :