“กสิกรไทย” ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% และเงินกู้ทุกประเภท 0.25% มีผล 4 ต.ค.นี้

394

นายจงรัก รัตนเพียร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% มาอยู่ที่ 2.50% สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่มีทิศทางฟื้นตัวและเพื่อดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนนั้น ธนาคารจึงได้ทำการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคล รวมถึงเงินฝากประจำ สูงสุด 0.40% เพื่อส่งเสริมการออม รวมถึงเพิ่มรายได้และกำลังซื้อให้กับลูกค้าของธนาคารในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันธนาคารเองได้ทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะสมดุล

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มจาก 7.02% เป็น 7.27%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มจาก 7.34% เป็น 7.59%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มจาก 7.05% เป็น 7.30%

โดยมีผลวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบและคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้

อ่านข่าวอื่นๆ