รมช.คลัง ชี้แจงนโยบาย “เงินดิจิทัล” 10,000 บาท พร้อมเปิดไทม์ไลน์

407
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย เลขานุการ รมว.คลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และ ผอ.สศค. แถลงข่าวความคืบหน้า เงินดิจิทัล Digital Wallet ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รู้สึกดีที่มีการถกเถียงในเรื่องนโยบายนี้ในสังคมในวงกว้าง เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นมานานในการเปิดกว้างทางความคิดที่ห่างหายมา 10 ปี

ในขณะนี้สภาวะของประเทศไทยยังไม่ได้เติบโตอย่างเต็มศักภาพที่ประเทศไทยมี ยังเติบโตช้ากว่าภูมิภาคและคุณภาพชีวิตของประชาชนยังอยู่ในความเปราะบาง นโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ออกแบบมาเพื่อจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

จะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง กระจายไปยังทุกที่ ให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจไปถึงฐานราก ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพประชาชน เกิดการจ้างงาน ลงทุน ภาคธุรกิจจะขยายการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น นำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพ

นี่คือหลักคิดที่วางไว้เบื้องต้น และยังเชื่อมั่นว่าด้วยกลไกของนโยบายจะประสบความสำเร็จที่มองไว้ได้ ในที่สุดรัฐจะได้รับเงินคืนมาในรูปแบบของภาษี ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและมุ่งสู่ e-government ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เราเดินหน้าตามที่สิ่งที่ได้ให้คำมั่นต่อประชาชน ทั้งฟรีวีซ่า ลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำมันดีเซล ควบคุมราคาสินค้าการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติ การจัดทำงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพ การเดินหน้าประชามติรัฐธรรมนูญ โดยการขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดจะเป็นองค์ประกอบโดยรวม ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจไทย และสร้างการเติบโตเฉลี่ย 5% ใน 3-4 ปีข้างหน้า

ในส่วนของนโยบาย เงินดิจิทัล หรือ ดิจิทัล วอลเล็ต มีคำถามจากประชาชนในหลายประเด็น และชี้แจงดังนี้

1.ทำไมต้องมีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต?

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาสะสม จนกระทั่งประชาชนส่วนใหญ่มีความยากลำบาก จากความเห็นของประชาชนหลายคนมองโครงการนี้ด้วยความหวัง แต่ก็ไม่ได้ละเลยเสียงสะท้อนที่มีความเห็นแตกต่าง ซึ่งเราพยายามเดินหน้านโยบายนี้ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยตัวเลขหลายตัวที่ชี้ชัด เช่น ตัวเลขภาคการเกษตรที่ลดลง การเก็บภาษีในบางส่วนที่ลดลง ดัชนีภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจากระดับ 40 ขึ้นสู่ระดับ 60 กว่า มูลหนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยสถานการณ์ที่เจออยู่ขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่เปราะบาง ซึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นี้จึงเป็นความจำเป็นที่จะสามารถรีสตาร์ทชีวิตของประชาชน สร้างเม็ดเงินกระจายไปทั่วประเทศ

2.เงินดิจิทัลคืออะไร?

เงินดิจิทัล ไม่ใช่เป็นการผลิตเงินขึ้นมาใหม่ เงินทุกบาทเป็นไปตามกรอบของกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มีการพิมพ์เงินขึ้นมาใหม่ เงินเหล่านี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนในมูลค่า เป็นเพียงเงินที่จะใช้ผ่านระบบดิจิทัล ที่จะถูกกำหนดเงื่อนไขในการใช้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เงื่อนไข เช่น กำหนดให้มีการใช้ครั้งแรกก่อน 6 เดือน กรอบระยะทาง สินค้าและประเภทของบริการที่ห้ามใช้ เป็นต้น นำไปสู่คำตอบที่ว่าทำไมนโนบายนี้จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านโยบายอื่นๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากเงื่อนไขจะบังคับให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มากกว่า ไม่สามารถนำไปสู่การออม ชดใช้หนี้สิน หรืออบายมุข

3.รัศมีที่ใช้ เงินดิจิทัล จะเป็นอย่างไร?

ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งมีการระบุถึงกรอบระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งในกรณีนี้เป็นหน้าที่ของอนุกรรมการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งพูดได้ค่อนข้างชัดเจนในเบื้องต้นว่า มีความโน้มเอียงที่จะขยายกรอบในเรื่องของระยะทาง เพื่อให้เกิกความคล่องตัวและสะดวกต่อประชาชนมากขึ้น อาจจะเป็นตำบล อำเภอ หรือจังหวัด คาดจะมีข้อสรุปภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2566

4.แหล่งที่มาของเงินจิในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต ?

ต้องใช้เวลาในการพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยึดมั่นในวินัยทางการเงินการคลัง ถ้าดูจากประสบการณ์การทำงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในอดีต เป็นพรรคที่ชำระหนี้ IMF ก่อนเวลา สามารถสร้างงบประมาณสมดุลได้ และยังคงยึดมั่นแบบเดิม โดยแหล่งที่มาสำหรับเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัล วอลเล็ต นั้น จะใช้แหล่งของงบประมาณเป็นหลักใหญ่ ส่วนรายละเอียดรอความชัดเจนช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2566

“เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องสร้างให้สังคม เศรษฐกิจ มีอัตราการเติบโตที่เหมาะสม ภายใต้พื้นฐานของการมีเสถียรภาพ ต้องจุดศูนย์กลางของสมดุล เพราะฉะนั้นนโยบายที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้า”

ขณะที่ไทม์ไลน์ของการทำงานนั้น ในวันที่ 12 ต.ค. มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนครั้งแรก ถกถึงความจำเป็น ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของโครงการ จะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าหลังการประชุม และจะมีการมอบหมายงานให้ทุนส่วนในคณะอนุกรรมกรรมฯ ไปเดินหน้าดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปในด้านต่าง ๆ และวันที่ 19 ต.ค. มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ครั้งที่ 2 เพื่อหาข้อสรุป แนวทาง เพื่อที่จะหาทางนำเสนอต่อชุดใหญ่ต่อไป วันที่ 24 ต.ค. คาดว่าจะนำเข้าเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ และชุดใหญ่จะมีมติข้อสั่งการอย่างไร เป็นข้อสรุปของคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป

กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงนี้และที่ผ่านมา ในด้านการส่งออกมีปัจจัยภายนอกเข้าเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ภาคการลงทุนของภาคเอกชนก็เดินหน้าต่อไป แต่การลงทุนของภาครัฐเองเข้าใจว่างบประมาณปี 2567 มีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่อ เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ในช่วงนี้ที่จะประคับประคองทางเศรษฐกิจ คือ การบริโภค

ในส่วนของการบริโภคนั้น รายได้เกษตรกรในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ติดลบ 2.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการจัดเก็บภาษี VAT จากตัวเลขของสภาพัฒน์จะโตอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารค่อนข้างเยอะ ส่วนการบริโภคของฐานรากแทบจะไม่โตขึ้น จึงเห็นว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีความจำเป็นและเดือดร้อน เพราะฉะนั้นมองว่าช่วงนี้ถ้ามีสิ่งที่ต้องดำเนินการ ควรที่จะดำเนินการในด้านการบริโภค นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการโดยเร็ว

ขณะที่ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เรารับฟังความเห็นทางวิชาการที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันรับไปดำเนินการที่จะนำเรื่องเหล่านี้เข้าไปในชั้นอนุกรรมการ และกรรมการชุดใหญ่ แต่อยากจะชี้แจงว่า

ในประเด็นแรก การเติมเงินในลักษณะนี้เป็นการเติมเงินที่ไม่เหมือนครั้งก่อนในอดีต เป็นการเติมเงินที่มีเงื่อนไข (นโยบายในปัจจุบัน กับการเติมเงินแบบไม่มีเงื่อนไข (นโยบายในอดีต) เพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบไม่ได้ในแง่ของมิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เมื่อกล่าวถึงว่าทำไมต้องมีเงื่อนไขรัศมีการใช้งานและกรอบระยะเวลา และเงื่อนไขในแง่มุมร้านค้าที่ต้องอยู่ในระบบภาษีนั้น มองว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ถูกคิดออกมาเพื่อที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในเชิงบวกมากกว่าการกระจายเม็ดเงินแบบเดิม ๆ

นอกจากนี้การจ่ายเงินในลักษณะนี้แตกต่างจากในอดีต ในมิติของดิจิทัล ที่ไม่ใช่อนาล็อก หมายถึงมีความง่ายกว่า เร็วกว่า ปลอดภัยสูงกว่า และมีการทำธุรกรรมการที่ง่ายและเร็วกว่า เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ใช่สามารถนำตัวเลขในอดีตหรือบทวิจัยในอดีตมาประเมินผลกระทบในเชิงบวกของเศรษฐกิจได้

ประเด็นที่ 2 กระจายเม็ดเงินในลักษณะนี้ เป็นเม็ดเงินที่สูง 10,000 บาทต่อคน ซึ่งแตกต่างจากการแจกเงินแบบกระปริบประปรอยในช่วงที่ผ่านมา ในมติแรกไม่ใช่การกระตุ้นการบริโภคเพียงอย่างเดียว จำนวนเงินที่มากพอและเงื่อนไขต่าง ๆ มากพอที่จะกระตุุ้นเกินกว่าการบริโภค แต่เป็นการกระตุ้นการลงทุน และเป็นการลงทุนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในชุมชนขนาดเล็ก เกิดในหมู่บ้านอย่างกระจาย

ดังนั้นการคิดคำนวณผลทางเศรษฐกิจ ลืมไม่ได้ที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของการสร้างอาชีพใหม่ การสร้างการลงทุนใหม่ ๆ การให้ประชาชนในพื้นที่ลืมตาอ้าปากได้จากรายได้ใหม่ รวมถึงความเหลื่อมล้ำที่จะลดลงจากโครงการนี้

ประเด็นที่ 3 อีกประโยชน์ของโครงการนี้ คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งนำประเทศไปสู่ Digital Economy มีมูลค่ามหาศาล โดยรัฐบาลมองไปถึงการสร้างซูเปอร์แอปพลิเคชั่นที่จะรวบรวมความสะดวกต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้น

ประเด็นที่ 4 ดิจิทัล วอลเล็ต ไม่ใช่โครงการเดียวของรัฐบาล เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่จะเกิดขึ้นของรัฐบาลนี้ เรามีการวางแผนว่าโครงการนี้จะตามอีกหลายมาตรการ ทั้งในเรื่องการดึงดูดนักลงทุน การดึงดูดการลงทุน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการสมัยใหม่ ที่จะได้ผลกระทบจากกำลังซื้อที่สูงขึ้นจากดิจิทัลวอลเล็ต

ประเด็นที่ 5 ความแตกต่างเรื่องของเสถียรภาพและศักยภาพ ที่ผ่านมาประเทศไทยโตแบบเสถียรภาพ แต่โตต่ำและไม่เพียงพอ จนมีคำพูดในทางวิชาการว่าไทยอาจโตไม่เพียงพอจนมีปัญหาทางด้านสวัสดิการผู้สูงอายุในระยะยาว

คำถามคือไทยจะโตแบบนี้จริงๆ หรือ เพราะฉะนั้นจึงเป็นแนวคิดใหม่ที่ประเทศไทยจะโตอย่างศักยภาพ พร้อมๆ กับเสถียรภาพ

📌อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ  ดิจิทัล วอลเล็ต ทั้งหมด ได้ที่นี่📌