“ดีอีเอส” หารือบิ๊กเทค “Meta Platforms-Bytedance” ถกมาตรการใช้งานแพลตฟอร์ม-ประเด็นปัญหาในไทย

185

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวงฯ พบคณะผู้แทนจากบริษัท Meta Platforms, Inc. (Facebook) หารือประเด็นด้านการบริการและมาตรการการใช้งานแพลตฟอร์มด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเเก่ประชาชน การเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯกับ Meta เพื่อหาเเนวทางแก้ปัญหาภัยออนไลน์ เเบบเชิงรุกร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำธุรกิจเเบบ SME สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้หารือกับบริษัท Bytedance (TikTok) เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเเก่ประชาชน การเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯกับ TikTok ค้นหาเเนวทางการจัดการปัญหาภัยออนไลน์ เเบบเชิงรุกร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำธุรกิจเเบบ SME สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

 

อ่านข่าวอื่นๆ