‘กัลฟ์’ เตรียมพร้อมส่งความสุขท้ายปี ผ่านโครงการ “GULF Sparks Smiles ปี 3” จับมือ ทันตะ จุฬาฯ รักษาฟันให้กับประชาชนฟรี walk-in พร้อมกันวันที่ 20 ต.ค. นี้

150

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปีที่ 3 ได้ดำเนินโครงการมาถึงหน่วยที่ 4 หน่วยสุดท้ายของปี โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจากการได้รับเสียงตอบรับที่ดีของโครงการฯ ทำให้ความพิเศษของการออกหน่วยฯ ในครั้งนี้ คือ การเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น สามารถรองรับผู้ป่วยในปริมาณมากขึ้นถึงวันละ 1,050 คน (ผู้ใหญ่ 900 คน และเด็ก 150 คน) โดยผู้ที่สนใจ สามารถ walk-in มาลงทะเบียนได้ในเวลา 7.00 น. เท่านั้น โดยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งชื่อยาหรือนำยามาด้วย

โครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน เป็นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจฟันเบื้องต้นให้กับประชาชนฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟัน โดยจะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข หรือยากต่อการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม ได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

โดยในปีนี้ได้ต่อยอดโครงการฯ ในการขยายความสามารถในการออกหน่วยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวันในการออกหน่วย การไปออกหน่วยฯ ในต่างจังหวัดครั้งแรก ซึ่งปีนี้ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า 1,000 เคส โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ อีกข้อหนึ่งคือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนในสังคมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของคนไทย ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:

เว็บไซต์ – https://www.gulf.co.th/th/news.php
เฟสบุ๊กแฟนเพจ – https://www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment/ และ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH