ครม.เห็นชอบร่างเอกสาร 7 ฉบับ ก่อนนายกฯ เข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3

304

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะจะมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 และมีกำหนดการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ครม.จึงได้มีการเห็นชอบการร่างเอกสารทั้งหมด 7 ฉบับ

  1. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในห้วงการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3
  3. ร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาสีเขียว
  4. ข้อริเริ่มปักกิ่งเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสายแถบและเส้นทาง
  5. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้งประเทศไทยและจีน
  6. ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง