ครม.อนุมัติก่อสร้าง “รถไฟทางคู่” (ขอนแก่น-หนองคาย) วงเงินเกือบ 3 หมื่นลบ. คาดใช้เวลา 5 ปี

284

ครม.อนุมัติก่อสร้าง รถไฟทางคู่ (ขอนแก่น-หนองคาย) วงเงินเกือบ 3 หมื่นลบ. โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปี และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศตามความเหมาะสม

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ว่า ครม.อนุมัติในหลักการโครงการดำเนินโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

โดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย มีการนำเสนอ ครม.ไป เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนาด 1 เมตร เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ขนานกับเส้นทางรถไฟเดิม ระยะทางครอบคลุม 167 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 5 ปี ภายใต้วงเงิน 29,748 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้มีสถานีรถไฟจำนวน 14 สถานี มีทั้งการก่อสร้างใหม่และการปรับปรุงสถานีเดิม

สำหรับแหล่งเงินทุนนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยให้สำนักงบประมาณ (สป.) จัดสรรงบประมาณรายปี และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศตามความเหมาะสม

พร้อมกันนี้ ครม. ได้ให้ข้อสังเกตไว้ 2 เรื่อง คือ

  1. ความคุ้มค่าในการลงทุน และจำนวนสถานีรถไฟ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และ
  2. เส้นทางรถไฟที่ควรจะดำเนินการในจังหวัดชายแดนใต้ คือ หาดใหญ่ จ.สงขลา, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี เป็นเฟสที่ 2 ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีระยะทาง 224 กม. และมีผู้โดยสารใช้บริการถึง 5.8 ล้านคน/ปี

“จังหวัดเหล่านี้มีความจำเป็นมาก ครม.เห็นว่ามีความเหมาะสม และเสนอให้โครงการอยู่ในเฟส 2 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเชื่อมโยงการเดินทางในประเทศได้มากขึ้น” นางรัดเกล้า ระบุ

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :