“เยลเลน” ยืนยันเศรษฐกิจสหรัฐแกร่งพอช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลและยูเครน | 17 ต.ค. 66

343