หุ้นไทยย่อตัวจากแรงกดดันด้านนโยบายเศราฐกิจในประเทศ | 19 ต.ค. 66

200