เลื่อนประชุม “ดิจิทัลวอลเล็ต” ไม่มีกำหนด

344

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 19 ต.ค 66 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 24 ต.ค. 66 เนื่องจากการประชุมฝ่ายเลขาอนุกรรมการเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 ที่ผ่าน มายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนได้ในบางประเด็น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2566 ได้ “เลื่อนประชุม” คณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตออกไปโดยไม่มีกำหนด

อย่างไรก็ดี รายละเอียดที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็น ดิจิทัลวอลเล็ต เช่น

  1. แหล่งเงินที่ปัจจุบันมีตัวเลือกให้กับรัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการจะนำเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด
  2. เรื่องการกำหนดกรอบคนที่ได้รับเงินดิจิทัล